Gizlilik Sözleşmesi

1. Amaç

Bu Gizlilik Politikası, 7TP Deprem Erken Uyarı Uygulaması Hizmet Koşulları’nın bir parçasıdır. “7TP Deprem” ve
“biz” ifadeleri, “Yeditepe Software Development Kft” firmasını ifade etmektedir. Bu Gizlilik Politikası, bilgilerle
ilgili çevrimiçi ve çevrimdışı uygulamalarımızı, topladığımız bilgiler arasında hangi türden bilgilerin
bulunabileceğini, bu bilgileri ne şekilde kullanmayı, saklamayı, korumayı, açıklamayı ve paylaşmayı
amaçladığımızı, bu bilgilerin belirli bir şekilde kullanılmasına verdiğiniz izinden ne şekilde vazgeçebileceğinizi ve
bu bilgileri nasıl düzeltebileceğinizi veya değiştirebileceğinizi açıklamaktadır.

2. Kapsam

7TP Deprem’in web siteleri (her biri “Site” olarak anılacaktır), mobil uygulamaları, forumları, blogları, sunduğu
çevrimiçi veya çevrimdışı diğer hizmetler de (7TP Deprem tarafından veya adına çevrimiçi veya çevrimdışı
olarak şu anda sunulan veya gelecekte sunulacak olan tüm hizmetlerle birlikte (“Hizmetler”) olarak anılacaktır.)
dâhil olmak üzere, iş akışı içerisinde İşlediği Kişisel Bilgiler bu Gizlilik Politikasına tabidir. Sorumlulukları
arasında, Gizli Bilgileri 7TP Deprem adına işlemek de bulunan her kişiden bu Gizlilik Politikasına riayet ederek
verileri koruması beklenmektedir. Bu Gizlilik Politikasının Türkiye’de, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik
ülkelerinde ve diğer ülkelerdeki şartları da kapsamak üzere, dünya çapındaki şartları kapsaması
amaçlanmaktadır.

Hizmetler’imizi ziyaret ederek, yükleyerek, kullanarak veya Hizmetler’imize başka şekillerde erişerek, 7TP
Deprem’in bu Gizlilik Politikasını ve Hizmet Şartlarını kabul etmekte ve size ait kişisel verileri bu Gizlilik
Politikasına uygun şekilde işlememiz için açıkça ve bilinçli bir şekilde onay vermiş olmaktasınız. Bu Gizlilik
Politikasını veya Hizmet Koşulları’nı kabul etmediğiniz takdirde Hizmetleri yüklememenizi ve kullanmamanızı
rica ederiz.

7TP Deprem’in üçüncü kişilerin eylemlerinden, internet sitelerinin içeriğinden, söz konusu üçüncü kişilere
sağladığınız bilgilerin ya da üçüncü kişilerin sunduğu hizmetlerin kullanımından sorumlu olmadığını belirtmek
isteriz.

7TP Deprem işbu Gizlilik Politikası’nı değiştirme/güncelleme hakkını saklı tutmaktadır ve Hizmetler’den
faydalanmaya devam etmeniz durumunda işbu Gizlilik Politikası’nda yapılan değişiklikleri / güncellemeleri
kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

3. Hangi Türdeki Kişisel Bilgileri Topluyoruz ve Bu Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz

Hangi türdeki Kişisel Bilgileri (doğrudan doğruya sizden veya Üçüncü Kişilere ait kaynaklardan) toplayacağımız
ve kişisel bilgi gizlilik uygulamalarımızın ne şekilde olacağı, sizin 7TP Deprem ile olan ilişkinizin niteliğine ve
geçerli hukukun şartlarına bağlıdır. Aşağıda belirtilenleri de kapsamak üzere, 7TP Deprem, Kişisel Bilgileri çeşitli
şekillerde toplamaktadır:

Hizmetlerle ilgili etkileşimde bulunarak, hizmet geri bildirimleri, anketler veya yarışmalar gibi etkinlikler
sırasında ya da Hizmet veya bilgi talebinde bulunarak doğrudan doğruya 7TP Deprem’e bilgi verebilirsiniz.
Hizmetlerde dolaştığınızda, çerezler ve aşağıda açıklanan benzer teknolojiler yoluyla, ziyaretiniz hakkında bazı
bilgiler pasif olarak toplanabilir.

Bilgilerinizi toplamaktaki öncelikli amacımız Hizmetler’imizi sunmak ve geliştirmek, Hizmetler’imizi kullanımınızı
yönetmek, Hizmetler’imizi keyifle ve kolaylıkla kullanabilmenizi sağlamaktır. Sadece İşleme amaçlarıyla alakalı
bilgileri toplamaya gayret etmekteyiz. Kişisel bilgilerinizi hangi yollarla topladığımızı ve nasıl kullandığımızı
aşağıda açıklamaktayız.

3.1 Topladığımız Kişisel Bilgi Türleri

7TP Deprem, adınız, soyadınız, telefon numaranız, hesabınızın kayıtlı olduğu platforma ait kimliğiniz hakkında
Kişisel Bilgi toplamaktadır.

3.1.1 Uygulamayı Yüklerken Topladığımız Bilgiler

Uygulamamızı iOS, Android, gibi mobil platformlardan indirdiğinizde profilinizi kullanarak sizin hakkınızda bazı
bilgiler toplayabilir ve kaydedebiliriz. Topladığımız ve kaydettiğimiz bilgiler mobil platformun bilgi paylaşım
politikasına, sizin bu platforma vermiş olduğunuz izne ve gizlilik ayarlarınıza ve (eğer arkadaşlarımı paylaş ya da
arkadaşlarımla paylaş seçeneği varsa) profil arkadaşlarınızın gizlilik ayarlarına bağlıdır.
Hizmetler’imize bağlandığınızda 7TP Deprem tarafından toplanan bilgiler arasında isminiz ve soy isminiz, mobil
platform kullanıcısı kimlik numaranız ve/veya kullanıcı adınız, uygulamada kullandığınız dil, saat dilimi bir
deprem anında geolokasyon bilginiz yer alabilir.
Hizmetler’imizi için yaptığınız ödemeler üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir ve 7TP Deprem, ödeme
işlemi esnasında bu üçüncü kişiler ile paylaştığınız isminiz, adresiniz, kredi kartı numaranız, telefon numaranız
ve e-posta adresiniz gibi kişiseli tanımlayabilir bilgileri toplamamakta, saklamamakta ve kullanmamaktadır. 7TP
Deprem’in kredi kartınız veya banka hesabınız hakkındaki verilere erişimi bulunmamaktadır. Ancak ödemeleri işleyen üçüncü kişiler, yaptığınız satın almalarla ilgili olarak, siparişinizin yerine getirilebilmesi amacıyla, satın aldığınız kalemler gibi finansal olmayan verileri bizimle paylaşabilirler.

Hizmetler’imize üçüncü kişilere ait bir uygulamayla eriştiğiniz veya bağlandığınız takdirde, söz konusu
uygulamaların hizmet koşullarını ve gizlilik politikalarını da okumanız gerekebilecektir.

3.1.2 Doğrudan Sizden Topladığımız Bilgiler

Hizmetleri kullanmak için hesap açtığınız, geri bildirimde bulunduğunuz, hizmet veya bilgi talebinde
bulunduğunuz veya doğrudan bizimle bağlantıya geçtiğiniz gibi durumlarda, sizden aşağıdaki bilgilerin
tamamını veya bir kısmınızı sunmanızı isteyebiliriz:
Hesap oluşturduğunuzda.Hizmetler’imizden faydalanmak için bir hesap oluşturduğunuzda, sizden isminiz,
adınız, soyadınız, telefon numaranız gibi Kişisel Bilgilerinizi isteyebiliriz.

Bizimle İletişime Geçtiğinizde.Hizmetler’imiz hakkında bilgi talep ettiğiniz, müşteri desteği veya teknik destek
alma talebinde bulunduğunuz veya sair şekilde bizimle iletişim kurduğunuz takdirde, sizden e-posta adresiniz,
telefon numaranız veya posta adresiniz gibi Kişisel Bilgilerinizi toplayabiliriz.

Kullanıcı Yorumları. Uygulamamız hakkındaki yorumlarınızı paylaşırken Kişisel Bilgileri’nizi de içerebilecek bazı
bilgiler paylaşabilirsiniz. Bu yorumlara katılmanızdan elde edilen bilgilerin tamamı, sizin gönüllü olarak
isteyerek sunduğunuz bilgilerdir. Bu bilgileri, ürünlerimizi, sitelerimizi ve/veya Hizmetler’imizi iyileştirmek
amacıyla burada yer alan politikalara uygun her şekilde kullanabiliriz.

Hayran Sayfaları, Forumlar ve Sitede Paylaşımlar. 7TP Deprem genel erişime açık hayran sayfaları, bloglar,
özel mesajlar veya topluluk forumları sunabilir. 7TP Deprem’in bu hayran sayfaları, bloglar, özel mesajlar veya
topluluk forumlarında kendiniz hakkında bilgi açıkladığınız takdirde, ilgili sitelerin Kişisel Bilgileri de kapsayan
bu bilgileri toplayacağının bilincinde olmalısınız. Sitenin halka açık herhangi bir yerine içerik sunmayı tercih
ettiğiniz takdirde, söz konusu içerik “halka açık” sayılacaktır ve gizlilik koruma önlemlerine tabi olmayacaktır.

Yarışma Başvuruları. 7TP Deprem zaman zaman yarışmalar yapabilir. Yarışmalara katılanlardan iletişim
bilgilerini (örneğin e-posta adreslerini) sunmalarını istiyoruz. Bir yarışmaya katıldığınız takdirde, sizden
topladığımız bilgilerinizi yarışma hakkında size ulaşmak için veya tanıtım, reklam veya diğer ticari amaçlarla
kullanılabiliriz. Yarışma giriş formlarının tamamında, katılımcılara kazanılan ödülle ilgili olmayan tüm iletişimlerden çıkma seçeneği verilmektedir.

3.1.3 Verilerin Otomatik Olarak Toplanması

Biz veya bizim adımıza hareket eden Fabric Analytics, Google Analytics gibi hizmet sağlayıcıları, sunucu kayıt
dosyalarını (log files), ve çerez, web işaretleri (web beacons) ve/veya takip pikselleri (tracking pixels) gibi izleme
araçlarını kullanabilirler.

Hizmetler’imizde bu tür teknolojileri veya diğer web analizi yöntemlerini kullanarak Internet protokolü (IP)
adresiniz, çerez tanımlayıcıları, mobil cihazınızın Reklam Tanımlayıcısı (IDFA) gibi mobil cihaz reklam
belirleyicileri, Reklam Kimliği, kullandığınız bilgisayar veya mobil cihazın türü, cihazınızın operasyon sistemi,
versiyonu, modeli, donanım türü ve Internet’e ulaştığınızda bilgisayarınız veya cihazınız için otomatik olarak
belirlenen diğer cihaz tanımlayıcıları, tarayıcı türü ve dili, donanım türü, işletme sistemi, Internet hizmet
sağlayıcısı, Hizmetler’i kullanmadan önce ve sonra ziyaret ettiğiniz sayfalar, ziyaret tarih ve saati, her sayfada
harcadığınız süre, Hizmetler dahilinde tıkladığınız bağlantılar ve ziyaret ettiğiniz sayfalar hakkındaki bilgiler ve
tercihler gibi bazı bilgileri toplayabiliriz.

Bazı durumlarda, bu bilgileri soysal ağ kimliğiniz, cihaz tanımlayıcınız, Reklam Kimliğinizle ilişkilendirebilir. Takip
teknolojileriyle ilgili olarak daha detaylı bilgiyi işbu Gizlilik Politikası’nın 3.3 Maddesinde bulabilirsiniz.

3.1.4 Hizmetler Üzerinden Sunulan Bilgiler

Hizmetler üzerinden yaptığınız iletişimin içeriğinde yer alan fikirleri, buluşları, konseptleri, teknikleri, know-
how’ı ve sair bilgileri, Hizmetler’i geliştirmek, üretmek ve/veya pazarlamak gibi amaçlarla kullanmakta serbest
olduğumuzu kabul etmektesiniz. 7TP Deprem, (a) bunun için izin verdiğiniz; (b) bir Hizmetin belirli bir kısmı
hakkında sunduğunuz materyallerin veya diğer bilgilerin üzerinde isminiz belirtilerek yayımlanacağını veya
başka şekilde kullanılacağını önceden size bildirdiğimiz veya (c) hukukun bizden bunu yapmamızı gerektirdiği
haller haricinde, sunduğunuz materyaller veya diğer bilgiler hakkında isminizi açıklamayacak ya da bu
materyallerin veya bilgilerin sizin tarafından sunulduğunu sair şekilde ifşa etmeyecektir.

3.1.5 Sosyal Medya Öğreleri

Hizmetler’in üzerinde/içinde Facebook ve Twitter düğmesi gibi Sosyal Medya Özellikleri ve Hizmetler üzerinde
çalışan “Paylaş” düğmesi veya etkileşimli mini programlar gibi Widget’lar bulunabilir. Bu özellikler, IP adresiniz
ve Hizmetler’in hangi sayfasını ziyaret ettiğiniz ile ilgili bilgileri toplayabilirler ve bu özelliklerin düzgün şekilde
çalışmasını sağlamak üzere bir çerezi etkinleştirebilir. Sosyal Medya Özellikleri ve Widget’lar üçüncü bir kişi
tarafından sunulabileceği gibi, doğrudan Hizmetler’imiz üzerinden de sunulabilir. Bu özelliklerle olan
etkileşiminiz ilgili özelliği sunan şirketin gizlilik politikasına tabidir.

Sizi sosyal medya sağlayıcısına yaptığınız bu veri transferine karşı korumak için teknik koruma önlemleri (“2
tıklamalı çözüm / 2 click solution”) uygulamaktayız. Bu, olay bazında veya ilgili paylaşım butonunu aktive
ederek sürekli olarak veri transferi yapmayı kabul etmenize imkân tanımaktadır. Verdiğiniz sürekli bir kabulü
herhangi bir zamanda geri alabilirsiniz.

3.2 Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz

Topladığımız ve sakladığımız bilgileri asıl olarak hizmetlerimizi iyileştirmek, Hizmetler’i sunmak, sizinle irtibata
geçmek, reklam ve araştırma faaliyetlerini yürütmek ve 7TP Deprem içinde kullanılacak raporları oluşturmak
amacıyla kullanmayı amaçlıyoruz. Bilgileri, Microsoft Azure Web Services üzerinde Avrupa Birliği’nde bulunan
sunucular üzerinde saklıyoruz. Ayrıca bilgileriniz diğer ülkelerde bulunan sunucular, bulut teknolojileri ve
ekipmanlarında da saklayabiliriz.

Kişisel Bilgileri aşağıdakilere de kapsayan çeşitli ticari amaçlarla toplayabilir, saklayabilir, kullanabilir ve
işleyebiliriz:

Talep Edilen Hizmetleri veya Bilgileri Sunmak
Hizmetler üzerinden topladığımız size ait bilgileri aşağıda belirtilenler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak
Hizmetler’i size sunabilmek için kullanabiliriz:
7TP Deprem’in hizmetlerini ve diğer Hizmetleri işletmek, iyileştirmek ve optimize etmek;
Hizmetler’imizi kişiselleştirmek, kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek ve Hizmetler’imizin kullanılmasından keyif
almanızı sağlamak için sizi ve seçimlerinizi anlamak;
Hizmetler’imizin bazı kısımlarına, işlevlerine ve özelliklerine erişiminizi sağlamak;

Hizmetlerimizdeki güncellemeler, yeni ürünler ve tanıtımla ilgili tekliflerimizi size bildirmek,
Teyit, teknik bildirim, güncelleme, güvenlik uyarısı, destek mesajları ve idari mesajlar gibi ilgili bilgileri
göndermek.

Hizmetlerimizin uygulama içinde veya sosyal medya hesaplarında birbirleriyle iletişimde bulunmalarına imkan
sağlamak;

Hizmetler’imiz ile ilgili yorumlarınıza veya taleplerinize cevap vermek ve müşteri destek hizmeti sağlamak;
Yasak veya hukuka aykırı eylemlerde bulunulması ihtimalinin önüne geçmek ve uygulamamızı korumak;

Hizmetler’imize olan ilgiyi ölçmek;

İç kalite kontrolünü sağlamak; ve

Kişilerin kimliklerinizi doğrulamak.

Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz Hakkında Size Bilgi Vermek
7TP Deprem, yeni hizmetler gibi ilginizi çekebilecek teklifler, ürünler ve Hizmetler hakkında size bilgi vermek
için bilgilerinizi kullanabilir. 7TP Deprem size uygulama içi teklifleri, push bildirimleri, Facebook bildirimleri,
çevrimiçi veya çevrimdışı reklam veya e-posta gibi materyalleri, uymakla yükümlü olduğu hukukun izin verdiği
ölçüde şu amaçlarla kullanabilir:

size reklam, pazarlama ve tanıtım bilgileri iletmek;

içerik, reklam ve teklifleri kişiye özel hale getirmek;

ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetler ya da özel teklifler/etkinliklerimiz hakkında size bilgi vermek; ve
7TP Deprem veya iş ortaklarımız tarafından sunulan ya da desteklenen ödüller, araştırmalar, yarışmaları veya
diğer tanıtım faaliyetleri veya etkinlikleri hakkında size bilgilendirmek İlgili bildirim materyallerinden yazışmalarda sunulan vazgeçme (opt-out) bağlantısına tıklayarak, mobil cihaz ya
da SPS ayarlarından bildirim seçeneklerini kapatarak veya info@7tpbilisim.com adresine e-posta göndererek
bu tür materyallerin / bildirimlerin gönderilmesini herhangi bir maliyete katlanmadan durdurabilirsiniz.

Push Bildirimleri Göndermek:

7TP Deprem, size uygulama güncellemeleri ve sizin önemli bulabileceğiniz yüksek skorlarla ve hizmetlerle
alakalı bildirimler için 7TP Deprem’in mobil uygulamaları üzerinden size zaman zaman push bildirimleri
gönderebilir. Her zaman cihazınızda ayarlarınızdan bu türdeki iletişimleri kapatarak, bu iletişimleri almaktan
vazgeçebilirsiniz.

Anonimleştirilmiş ve Toplu Bilgiler Kullanmak:
Hakkınızdaki Kişisel Bilgileri ve diğer bilgileri; demografik ve yerel bilgiler, Hizmetler’imize erişmekte
kullandığınız bilgisayar veya cihaz hakkındaki bilgilerinizi kişiliklerin belirlenemediği anonim ve toplu bilgileri
oluşturmak ve başka analizler yapmak için kullanabiliriz. Anonimleştirilmiş ve toplu bilgiler, Hizmetler’in çeşitli
kısımlarına ve özelliklerine ziyaretçilerin gösterdikleri ilgiyi ve bu kısımların ve özelliklerin ziyaretçiler tarafından
kullanılmasını ölçmek de dahil olmak üzere, çeşitli işlevlerde kullanılmaktadır. Anonimleştirilmiş veya toplu
bilgiler Kişisel Bilgi değildir ve bu bilgileri araştırma, iç analiz ve analitik amaçlar ya da hukukun izin verdiği diğer
amaçlar da dahil olmak üzere, çeşitli yollarla kullanabiliriz. Bu bilgileri sizin kimliğinizin herhangi bir kişi tarafından belirlenmesini engellemek üzere tasarlanmış şekilde anonimleştirerek veya toplu hale getirerek 7TP Deprem içerisinde ve Üçüncü Kişilerle bizim veya onların amaçları için paylaşabiliriz.

Mobil Cihazlar Üzerinden Hizmet Sunmak:
Zaman zaman mobil cihazlara uyumlu olması ve bu cihazlarda kullanılması için özel olarak tasarlanmış
Hizmetler sunabiliriz. Bu Hizmetler’i kullandığınızda, cihaz tanımlayıcısı, kullanıcı ayarları, yer bilgisi, mobil
hizmet sağlayıcı ve cihazınızın işletim sistemi gibi mobil cihazınızdan gönderilen bazı bilgileri toplayabiliriz.
Uygulamamızın versiyonları için kullanıcıların Hesaplarıyla giriş yapmaları gerekebilir. Bu durumlarda, uygulamamız hakkındaki bilgiler Hesaplarla ilişkilendirilebilir.

3.3 Çerezler, Piksel Etiketleri/Web İşaretleri, Analitik

Bilgiler ve İlgi Alanına Dayalı veya Davranışsal Reklamlar

7TP Deprem ya da Hizmetler’imiz üzerinde içerik, reklam veya sair işlevler sunan Üçüncü Kişiler, Hizmetler üzerinden bilgileri otomatik olarak toplamak amacıyla çerezler, piksel etiketleri (pixel tags)/web işaretleri (web beacon) veya başka teknolojiler (“Teknolojiler”) kullanabilir. Sitelerimizi, hizmetlerimizi, uygulamalarımızı, mesajları ve araçları ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda bazı bilgileri kaydetmemize ve sizi cihazlar arasında geçiş yaptığınızda tanımamıza imkân veren aslen küçük veri dosyalarından oluşan Teknolojileri bilgisayarınıza,
tabletinize, mobil telefonunuza ve diğer cihazlara (hepsi “Cihaz” olarak anılacaktır) yerleştirerek
kullanmaktayız.

Çerezler (Cookies). Çerezler, ziyaretçilerin tercihlerini saklamak amacıyla ziyaretçilerin tarayıcılarına
yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Tarayıcıların çoğu çerezleri engellemenize ve silmenize imkan
vermektedir. Ancak bunu yaptığınız takdirde Site gereğince çalışmayabilir.

Piksel Etiketleri (Pixel Tags) / Web İşaretleri (Web Beacons). Piksel etiketi (aynı zamanda web işaretçisi olarak
da bilinmektedir) kullanıcıların bir web sayfasında yaptıkları hakkında bilgi toplamak üzere Siteye gömülü olan
bir kod parçasıdır. Piksel kullanarak, örneğin bir kullanıcının belirli bir web sayfasını ziyaret ettiğini veya belirli
bir reklama tıkladığını kaydedebilmekteyiz.